ՄՆԱՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Մնայուն Հիմնադրամ
Թեմի Մնայուն Հիմնադրամը հիմնուած է 2005 թուականին: Այն նպատակ ունի ապահովել առաջնորդարանը հասոյթի կայուն եւ աճող աղբիւրով, որը հարկաւոր է մշակութային, հոգեւոր եւ ազգապահպան ծրագրերու իրականացման համար:
Հիմնադրամի մայր գումարը անձեռնամխելի է եւ միայն մայր գումարով ստեղծուած հասոյթն է որ կը գործածուի անահատ նուիրատուների ցանկութեան համար:
Հիմնականին կը կառավարուի aռաջնորդական պատգամաւորական ժողովին հաշուետու անկախ հոգեբարձուներու խորհուրդով: Վերստուգուած ֆինանսական արդիւնքները կը ներկայացուին նուիրատուներուն եւ կը հրապարակուին հանրային տեղեկատուութեան համար: Առաջնորդարանը աշխուժօրէն առաջ կը տանի եկեղեցւոյ ընդհանձակումը:
Համայնքի հոգեւոր եւ կրօնական պահանջներուն ծառայելէն բացի, անոր գոծունեութիւնը կը ներառէ նաեւ Հաղորդակցութիւնները ու Հրապարակումները, Միջեկեղեցական եւ Միջկրօնական եւ կառավարութեան հետ շփումները, Քրիստոնէական Դաստիաակութիւնը, Երիտասարդաց ծրագրերը, Արարատ ամառային ճամբարը, ձեռնարկներ Հայաստանի մէջ, Գանտահայ Երիտասարդներու Առաքելութիւն դէպի Հայաստան, (CYMA) եւ Մանուկներու Հիմնադրամը Հայաստանի Համար (CFFA):
Մենք կը քաջալերենք մեր հաւատացեալներուն հանգանակութիւն ընել Մնայուն Հիմնադրամին եւ մասնակից ըլլան Գանատայի մեր Եկեղեցւոյ ապագային:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կը խնդրենք հեռաձայնել.

514 276 9479

Leave a Reply

Back to top
X