Մնայուն Հիմնադրամ

Թեմի Մնայուն Հիմնադրամը հիմնուած է 2005 թուականին: Այն նպատակ ունի ապահովել առաջնորդարանը հասոյթի կայուն եւ աճող աղբիւրով, որը հարկաւոր է մշակութային, հոգեւոր եւ ազգապահպան ծրագրերու իրականացման համար:

Հիմնադրամի մայր գումարը անձեռնամխելի է եւ միայն մայր գումարով ստեղծուած հասոյթն է որ կը գործածուի անահատ նուիրատուների ցանկութեան համար:

Հիմնականին կը կառավարուի հոգեբարձուներու խորհուրդով:

Մենք կը քաջալերենք մեր հաւատացեալներուն հանգանակութիւն ընել Մնայուն Հիմնադրամին եւ մասնակից ըլլան Գանատայի մեր Եկեղեցւոյ ապագային:

Մնայուն Հիմնադրամի անդամներ՝
Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան
Տիկին Աբէթ Ալբայ
Տիար Վազգէն Ալթունեան
Տիար Ալան Ֆէնէրճեան
Տիար Մկրտիչ Գանոնճեան
Տիար Ռիչարտ Սվազլեան
Տիար Արթօ Պասմաճեան
Տիար Ազատ Թէմիզճեան

Back to top
X