ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Թեմական Խորհուրդը՝ Առաջնորդին նախագահութեամբ, Թեմին վարչական իշխանութիւնն է: Թեմական Խորհուրդի անդամ կրնայ ընտրուիլ Պատգամաւորական ժողովի որեւէ անդամ։ Թեմական Խորհուրի անդամները կ’ընտրուին երեք տարուան շրջանի մը համար:

Back to top
X