ԿԱԼՈՒԱԾՈՑ ՄԱՐՄՆԸ

Կալուածոց Աւանդապահ Մարմնը կը հսկէ բոլոր անշարժ կալուածներուն կամ կալուածական իրաւունքներուն, որոնք կը գործածուին որպէս աղօթատեղի կամ որեւէ ուրիշ նպատակի մը համար՝ ծուխի մը կամ Գանատահայոց Առաջնորդական Թեմի իրաւասութեան ենթակայ որեւէ մարմնի մը կողմէ:

Back to top
X