Մարտ 12, 2020-ին, Գանատահայոց Թեմի առաջնորդական ուղերձով՝ (COVID-19) պսակահաժահրին վերաբերող հարցերու մասին ու Մարտ 14, 2020-ի, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագներու մատուցման ու այլ եկեղեցական արարողութիւններու մասին ուղեցոյցով՝, սահմանուեցան Սուրբ եւ Անմահ Պատարագներու մատուցման ու եկեղեցական այլ արարողութիւններու անցկացման ձեւերը։ Գանատահայոց Թեմի ձեռնարկած բոլոր միջոցառումները գործադրուեցան ի նպաստ հաւատաւոր մեր ժողովուրդին անվտանգութեան եւ տագնապի խոհեմ կառավարման համար:

Այն օրէն ի վեր, արտօնուած չէ հաւատացեալներու մուտքը եկեղեցի, իսկ Կիրակնօրեայ Սուրբ Պատարագները կը մատուցուին փակ դռներու ետեւէն (յաճախ հեռարձակուելով համացանցի միջոցով), մասնակցութիւնը՝ սահամափակուած է հոգեւոր դասի ծառայողներով եւ երգեցողութիւնը կատարող քանի մը անձերով, ի հարկէ հասարակական հեռաւորութիւնը պահպանելով: Սուրբ Հաղորդութիւնը սահամանափակուած կը մնայ միայն պատարագիչ քահանայի ճաշակմամբ, որ կը ստանայ զայն բոլոր հաւատացեալներու անունով: Մկրտութիւնները, պսակները եւ այլ արարողութիւնները յետաձգուած են, իսկ յուղարկաւորութիւնները խստօրէն սահամանափակուած՝ գերեզմանատուներու յատուկ արարողութիւններով:

Հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ իշխանութիւնները, ի վերջոյ, պէտք է թոյլ տան, որպէսզի յարկերէն ներս տեղի ունենան հասարակական հաւաքներ, ուստի մենք եւս պէտք է պատրաստուինք այնպէս, որ իւրաքանչիւր ծուխ կարողանայ իր դռները բանալ եւ վերսկսիլ պատարագներն ու արարողութիւնները՝ հնարաւորինս անվտանգ կերպով:

Այսու, մեր սիրելի հաւատաւոր ժողովուրդի ուշադրութեանը կը յանձնենք անվտանգութեան համար պահանջուած նոր քայլերն ու ուղեցոյցները, եկեղեցւոյ արարողութիւններու վերսկսման փուլերը, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր նահանգային եւ տեղական իշխանութիւններու կողմէն COVID-19 համաճարակի համար կիրառուած եւ մասամբ մեղմացուած սահմանափակումները: Իւրաքանչիւր ծուխ, երբ որոշէ վերականգնել եկեղեցական արարողութիւնները՝ համապատասխանեցնելով իր տեղային բոլոր հրահանգներուն, պէտք է անպայման պահպանէ այս ուղեցոյցները:

Ուղեցոյցները պատրաստուած են, սակայն ուժի մէջ կը մտնեն միայն համաձայն իշխանութիւններու՝ պաշտամունքի վայրերը վերստին բանալու թոյլտուութեան պարագային, ինչպէս նաեւ՝ հաշուի առնելով ուրոյն տարածքներու իրաւական և բժշկական միջավայրերու զանազանութիւնները:

Փուլ առաջին՝ պէտք է արտօնուի եկեղեցի յաճախելու կարճատեւ այցելութիւնները, այս միայն այն ծուխերուն կը վերաբերի, որոնց տեղական կանոնակարգերուն համաձայն կը թոյլատրուի մարդոց դուրս գալ իրենց տուներէն, եւ երբ անհատները իրենք զիրենք հանգիստ զգան, գիտակցելով վտանգի առկայութիւնը:

Առաջին փուլի համաձայն, այցելութիւնները եկեղեցի կարող են ըլլալ միայն անհատական աղօթքի կամ մոմավառութեան համար, աշխատանքային օրերուն սահմանուած ժամերուն, իսկ Շաբաթ կամ Կիրակի կէսօրէ ետք (ոչ Պատարագի ժամանակ), ըստ հոգեւոր հովիւի որոշմամբ, որ պէտք է կայացնէ իր ծխական խորհուրդին հետ խորհրդակցելով: Այս կարճատեւ այցելութիւնները կարող են մէկ անհատի կամ մէկ ընտանիքի անդամներու կողմէն կատարուիլ, անշուշտ պահպանելով հասարակական հեռաւորութիւնն ու ֆիզիքապէս առարկաներուն չդպնալու հանգամանքը:

Առաջին փուլը կը ներառէ նաեւ անձնական խոստովանութիւն և հոգևոր խորհրդատուութիւն, ուր անձը կարող է հանդիպիլ հովիւի հետ ըստ նախապէս պայմանաւորուածութեան՝ պահպանելով հասարակական հեռաւորութիւնը:

Փուլ երկրորդ՝ պէտք է ընդլայնուի եկեղեցական արարողութիւններու ծաւալը՝ Ս. Պատարագները ու միւս Սրբազան Խորհուրդները, սա կը վերաբերի միայն այն ծուխերուն, ուր տեղական կանոնակարգերը չեն արգիլեր եկեղեցական ծառայութիւնները, եւ կը թոյլատրուին հասարակական հաւաքոյթները: Պէտք է հասարակական հեռաւորութեան կանոնները պահպանուին, նոյնիսկ նոյն ընտանիքի անդամներու կողմէ, իսկ եկեղեցի յաճախելը պիտի սահմանափակուի ըստ ահրաժեշտութեան: Այս փուլի ընթացքին, հնարաւորութեան պարագային, սակայն խրախուսելի է, որպէսզի շարունակուի Կիրակնօրեայ Պատարագներու հեռարձակումը:

Երկրորդ փուլի ընթացքին, Սուրբ Հաղորդութիւնը սահամանափակուած կը մնայ միայն պատարագիչ քահանայի ճաշակմամբ, որ կը ստանայ զայն բոլոր հաւատացեալներու անունով: Բոլոր հաւատացեալներուն լիարժէք Սուրբ Հաղորդութիւն տալը կը վերականգնուի յետագայ փուլերու ընթացքին:

Այս պայմաններով, երկրորդ փուլը թոյլ կու տայ Պատարագի ու ճաշու արարողութիւններու բացօթեայ պատշաճ մատուցումը, որպէս ճգնաժամի ժամանակաշրջանին յատուկ արտակարգ և ժամանակաւոր կարգադրութիւն:

Ինչպէս նաեւ, քանի որ երգեցողութեան ժամանակ մեծ է հաւանականութիւնը վարակի տարածման, ուստի կը յորդորուի երգչախումբի անդամներուն նոյնիսկ սովորականէն աւելի մեծ հեռաւորութիւն պահպանել, իսկ հաւատացեալներէն կը խնդրուի երգել ցած ձայնով միայն:

Նաեւ, Ողջոյնի Համբոյրը պէտք է իրականացուի իրարմէ հեռու՝ գլուխի խոնարհումով, առանց սովորական ֆիզիկական մօտեցմամբ: Դրամահաւաքի պնակը նոյնպէս պիտի չդարձուի, բայց հաւատացեալներուն պիտի տրամադրուի յատուկ աման մը, իրենց նուիրատուութիւնը կատարելու համար: Ընկերակցութենէն պէտք է զերծ մնալ:

Երկրորդ փուլի համաձայն, Պատարագը կարող է մատուցուի եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս`բացօթեայ արարողութիւններու մասին նշուած բոլոր պայմաններու պահպանմամբ: Տարածքի սահմանափակ ըլլալու, հեռաւորութիւն պահպանելու ինչպէս նաեւ հասարակական հաւաքներու վերաբերեալ քաղաքային կանոնակարգերու պատճառով, կը խնդրուի հոգեւոր հովիւներէն (իրենց ծխական խորհուրդներուն հետ խորհրդակցելով) ստեղծել պատշաճ համակարգ մը, որով ծխականներուն հնարաւորութիւն կը տրուի մասնակցելու որոշ արարողութիւններուն:

Սրբազան Խորհուրդները, ինչպէս Սուրբ Պսակն ու Մկրտութիւնը, կը վերսկսին երկրորդ փուլի շրջանին, սակայն պէտք է հաշուի առնել այն ծիսական յատուկ սովորութիւնները, որոնցմով քահանան սովորաբար ֆիզիկական կապ կ’ունենայ խորհուրդը ստացողներուն հետ: Այսպիսով սահմանուած կանոնները նախատեսուած են նուազագոյնին հասցնելու վարակի վտանգը, ուստի Խորհուրդի բոլոր մասնակիցները պէտք է հասկնան և համաձայն ըլլան, որ կան վտանգի հաւանականութիւններ: Հակառակ պարագային արարողութիւնը պէտք է յետաձգուի: Բոլոր անոնք, որոնք կը մասնակցին այսպիսի արարողութիւններուն, պէտք է ըլլան խիստ սահմանափակ թիւով եւ իրարմէ հեռու:

Սուրբ Պսակի պարագային, ձեռքերու միացման, մատանիներու օրհնութեան, ու պսակադրութեան արարողութիւնները պիտի կատարուին ըստ համաճարակի հետ առնչուող վերապահութիւններուն:

Մկրտութիւնները այս նախնական փուլերու ընթացքին, կը սահմանափակուին միայն չափահասներու համար` հաշուի առնելով բժշկական մարմիններու խորհուրդները, որ նորածիններու մկրտութիւնը, համաճարակի ժամանակ, կը շարունակէ մնալ վտանգի բարձր հաւանակութիւն ունեցող գործողութիւն մը, (ծանր հիւանդութիւն ունեցող երեխաները բացառութիւն կը համարուին): Նոյնիսկ չափահասներու մկրտութիւններու պարագային, պէտք է յատուկ զգուշութիւն պահպանել խաչի, նարօտի օրհնութեան, ընկղման եւ օծման ժամանակ:

Էական հանդիպումները եւ ոչ ծիսական այլ գործունէութիւնները կարող են տեղի ունենալ եկեղեցւոյս շրջափակէն ներս, քահանայի հաւանութեամբ եւ ծխական խորհուրդի հետ խորհրդակցութեամբ:

«Վերջապէս ամէնքդ եղէք միախորհուրդ, կարեկից, եղբայրասէր, ողորմած ու քաղցրաբարոյ» (Ա Պետրոս 3: 8):