Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն ամբողջ աշխարհի հայկական եկեղեցիներէն խնդրած է լռութեան պահ պահպանել, ապա հնչեցնել եկեղեցիներու զանգերը` ի յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու տօնին:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 23-ին, երեկոյեան ժամը 9-ին, կը խնդրուի հաւատաւոր հայորդիներէն, իրենց տուներու լոյսերն անջատել ու մոմ վառել՝ ի յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներուն: Զուգահեռաբար, հայկական եկեղեցիներու զանգերը կը հնչեցուին երեք վարկեան տեւողութեամբ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 24-ին (տօնի օրը), ժամը 12-ին, հաւատացեալներէն կը խնդրուի մէկ վարկեան լռութիւն պահպանել` ի յիշատակ Ցեղասպանութեան Նահատակներուն, որմէ ետք կրկին երեք վարկեան տեւողութեամբ կը հնչեցուին եկեղեցւոյ զանգերը:

Ծուխերու ու ժողովուրդի այս արարողութիւններու իրագործումը կը կատարուի ըստ անոնց տեղական ժամանակին:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի տնօրինութեամբ խնդրուած է Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ բոլոր թեմերէն, այս տեղեկատուութիւնը փոխանցել իրենց ծուխերուն, նկատի առնելով, որ ներկայ իրավիճակը կարող է թոյլ չի տայ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ կատարելու բոլոր արարողութիւնները:

Գանատահայոց Թեմէն ներս, տօնի օրն արարողութիւնները կը կատարուին ըստ պատշաճի, սակայն, համաճարակի սահմանափակումներու համաձայն՝ առանց հասարակութեան ֆիզիքական ներկայութեան:

Ստորեւ կը գտնէք Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու տօնին նուիրուած աղօթքը, որ հաւանաբար կը ցանականյիք այս առիթով աղօթել՝

Պսակիչ սրբոց Քրիստոս, որ պսակես զսուրբս քո եւ առնես զկամս երկիւղածաց քոց եւ նայիս սիրով եւ քաղցրութեամբ յարարածս քո, լո’ւր մեզ յերկնից ի սրբութենէ քումմէ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց, եւ մանաւանդ ամենայն սրբոց նահատակացն որք կատարեցան յընթացս մեծ եղեռնի վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց, որոց այսօր է յիշատակ:

Լո’ւր մեզ, Տէ’ր, եւ ողորմեա’. ներեա’, քաւեա’ եւ թո’ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա’ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: