Հաշուի առնելով Պսակաձեւ ժահրի (Coronavirus COVID-19) հետ կապուած ամենօրեայ զարգացումները, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և քոյր եկեղեցիներու մօտեցումը՝ կոչ կ’ուղենք մեր սիրելի հաւատացեալներուն՝

1. Սուրբ Պատարագի մատուցման պարագային՝
Կիրակի, Մարտ 15-ին, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի, ուր հաւատացեալները կը կարողանան Սուրբ Սեղանի առջեւ աղօթք բարձրացնել առ ամենակալ Աստուած: Այն հաւատացեալներուն, որոնք նկատի առնելով իրենց, ընտանիքներուն եւ հասարակութեան առողջութիւնն ու բարեկեցութիւնը կընախնտրեն չմասնակցիլ Սբ. Պատարագին, կը յորդորուի մնալ տանը:

Հոգեհանգիստ հայցող հաւատացեալներու ֆիզիքական ներկայութիւնը պարտադիր չէ, սակայն կարող էք հաղորդակցիլ եկեղեցւոյս գրասենեակի հետ՝ անհրաժեշտ պայմանաւորուածութիւններու վերաբերեալ:

Սուրբ արարողութիւններն ու ծէսերը պիտի անցկացուին միայն ընտանիքի անդամներու սահմանափակ մասնակցութեամբ:

Հոգևորականի այցերու և յատուկ աղօթքներու համար կը խնդրենք կապ պահել ծուխի հոգեւոր հովիւի հետ:

Մարտ 15-ի յաջորդող շաբաթներուն համար՝ նոր տնօրինութեամբ ուղեցոյց պիտի տրուի:

2. Ոչ ծիսական միջոցառումներ՝
Մեր յորդորն է, որ նուազագոյնը մինչեւ Սուրբ Զատիկ (Ապրիլ 12), ծուխերու ոչ ծիսական միջոցառումները (ծուխի տարեկան անդամական ժողով, ցուցահանդեսներ, Շաբաթօրեայ եւ Կիրակնօրեայ դպրոցներ, օժանդակ մարմիններու գործունէութիւններ և այլն) չեղեալ համարուին:

3. Բժշկական մարմիններու աղբիւրներ
Խորհուրդ կու տանք հետեւիլ Ձեր տեղական իշխանութիւններու կողմէն տրուած ցուցմունքներուն, ինչպէս նաև նշուած կարեւոր կայքէջերուն՝
Գանատայի Կառավարութիւն
Միջազգային Առողջապահական Կազմակերպութիւն

4. Ապաքինման աղօթք՝
“Տէր Աստուած մեր, որ նստիս ի վերայ քերովբէից, եւ հայիս յանդունդս, հայեա՛ց ի մեզ ծառայս քո ի բարձրութենէ սրբութեան քո. հեռացո՛ ի մէնջ զամենայն ախտս եւ զամենայն ցաւս, եւ տո՛ւր զառողջութիւն եւ զյոյս զամենայն աւուրս կենաց մերոց։ Եւ քեզ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։”

Եկէք աղօթենք, որ Ամենակարող Աստուած, իր ժամանակի և խորհրդու մեջ, մեզ առաջնորդէ, որ յաղթահարենք ներկայ պահու ցաւը, եւ կեանք ու յոյս պարգեւէ համայն մարդկութեան: