Այսու կը յայտրարենք Գանատահայոց Թեմի «Երէցներու Արուեստի Սթիւտիոյ» ծրագրի մեկնարկը, որ կ’իրագործուի Գանատայի կառավարութեան աջակցութեամբ (New Horizons for Seniors Program):

Ծրագրի նպատակն է սեմինարներու եւ գեղարուեստական ստեղծագործութիւններու միջոցով, արուեստի հետ առնչութիւն ունեցող գործունէութեամբ հետաքրքրուած երէցներուն ներկայացնել ու ապահովել անձի մը արուեստագործութեան ձեւերը:

Երէցներուն հնարաւորութիւն պիտի տրուի ծանօթանալ Մոնթրէալի, Քէպէք քաղաքի եւ Օթթաուայի մշակութային ժառանգութեան, ինչպէս նաեւ պիտի տրամադրուին՝ անհատական գեղարուեստական աշխատանքներ ստեղծագործելու համար սարքեր:

Երէցներու ստեղծագործութիւններուն մասին գրացուցակ պիտի հրատարակուի եւ Սուրբ Ծնունդի շրջանին ցուցահանդէս պիտի կազմակերպուի Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդարանին մէջ:

Քանի որ արուեստը հզօր միջոց է կանխարգելու մեծահասակներուն մօտ տարածուած կարգ մը հիւանդութիւնները, գեղարուեստական հաւաքածուներ ծանօթագրելը, սեմինարներու մասնակցիլը եւ գեղարուեստական աշխատանք մը ստեղծագործելը, ծրագրի մասնակիցներուն կը հայթայթէ առողջապահական եւս մէկ միջոցի մը կարելիութիւն:

Գանատահայոց Թեմը նախատեսած է նոյնօրինակ ծրագրեր կազմակերպել նաեւ Գանատայի այլ վայրերու մէջ:

Ժամանակացոյց
27 Յուլիս, ժամը 12:00-ին այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար-ներածութիւն:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St W, Montreal, QC H3G 1J5

10 Օգոստոս, ժամը 12:00-ին այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար թանգարանին մէջ:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St W, Montreal, QC H3G 1J5

17 Օգոստոս, ժամը 12:00-ին սեմինար Parc-nature de l’Ile-de-la-Visitation հանրային պարտէզի մէջ:
Հասցէ՝ 2425, boulevard Gouin Est, Montréal, QC H2B 1X7

1 Սեպտեմբեր, ժամը 15:00-ին, այցելութիւն Քէպէքի Ազգային Գեղարուեստի թանգարանը:
Հասցէ`179 Grande Allée Ouest, Québec, QC G1R 2H1

7 Սեպտեմբեր, ժամը 12:00-ին, այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար թանգարանին մէջ:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St, Montreal, QC H3G 1J5

21 Սեպտեմբեր, ժամը 12:00-ին, այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար թանգարանին մէջ:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St, Montreal, QC H3G 1J5

25 Սեպտեմբերին, ժամը 12:00-ին, սեմինար «Արարատ» բնակարաններու պարտէզին մէջ:
Հասցէ՝ 5025 Chemin du Souvenir, Laval, QC H7W 1E1

29 Սեպտեմբերին, ժամը 15:00-ին, այցելութիւն Օթթաուայի մէջ Գանատայի Ազգային Պատկերասրահը:
Հասցէ՝ 380 Sussex Drive, Ottawa, ON, K1N 9N4

5 Հոկտեմբերին, ժամը 12:00-ին, սեմինար