Մայիս 14, 2015-ին Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեան մասնակցեցաւ Գանատայի Եկեղեցական Խորհուրդի Գործադիր Մարմնի Օթթաուայի մէջ կայացած ժողովներուն:
Խորհրդաժողովի ծիրէն ներս յատուկ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Գանատայի Նոր Տեմոքրադ Կուսակցութեան Գանատայի Խորհրդարանի երեսփոխաններ՝ Չարլի Անկիւսի, Փօլ Տիւարի եւ Փիէռ Նանթելի հետ: Այս հանդիպումի ընթացքին քննարկուեցան Գանատայի Եկեղեցական Խորհուրդի վերջերս տեղի ունեցած «Արդարութեան Շրջապտոյտ»ի, բժիշկներու օժանդակութեամբ մահերու եւ Գանատա 2017-ի 150 տօնակատարութիւններու հարցերուն մասին:
Այս հանդիպումներուն Առաջնորդ Սրբազան Հօր կ’ուղեկցէր Առաջնորդարանի Դիւանապետ՝ Լեւոն Իսախանեան: