Գանատահայոց Թեմը Կը Յայտարարէ «Երէցներու Արուեստի Սթիւտիոյ» Խորագրով Նոր Ծրագիրի Մեկնարկը

Այսու կը յայտրարենք Գանատահայոց Թեմի «Երէցներու Արուեստի Սթիւտիոյ» ծրագրի մեկնարկը, որ կ’իրագործուի Գանատայի կառավարութեան աջակցութեամբ (New Horizons for Seniors Program):

Ծրագրի նպատակն է սեմինարներու եւ գեղարուեստական ստեղծագործութիւններու միջոցով, արուեստի հետ առնչութիւն ունեցող գործունէութեամբ հետաքրքրուած երէցներուն ներկայացնել ու ապահովել անձի մը արուեստագործութեան ձեւերը:

Երէցներուն հնարաւորութիւն պիտի տրուի ծանօթանալ Մոնթրէալի, Քէպէք քաղաքի եւ Օթթաուայի մշակութային ժառանգութեան, ինչպէս նաեւ պիտի տրամադրուին՝ անհատական գեղարուեստական աշխատանքներ ստեղծագործելու համար սարքեր:

Երէցներու ստեղծագործութիւններուն մասին գրացուցակ պիտի հրատարակուի եւ Սուրբ Ծնունդի շրջանին ցուցահանդէս պիտի կազմակերպուի Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդարանին մէջ:

Քանի որ արուեստը հզօր միջոց է կանխարգելու մեծահասակներուն մօտ տարածուած կարգ մը հիւանդութիւնները, գեղարուեստական հաւաքածուներ ծանօթագրելը, սեմինարներու մասնակցիլը եւ գեղարուեստական աշխատանք մը ստեղծագործելը, ծրագրի մասնակիցներուն կը հայթայթէ առողջապահական եւս մէկ միջոցի մը կարելիութիւն:

Գանատահայոց Թեմը նախատեսած է նոյնօրինակ ծրագրեր կազմակերպել նաեւ Գանատայի այլ վայրերու մէջ:

Ժամանակացոյց
27 Յուլիս, ժամը 12:00-ին այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար-ներածութիւն:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St W, Montreal, QC H3G 1J5

10 Օգոստոս, ժամը 12:00-ին այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար թանգարանին մէջ:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St W, Montreal, QC H3G 1J5

17 Օգոստոս, ժամը 12:00-ին սեմինար Parc-nature de l’Ile-de-la-Visitation հանրային պարտէզի մէջ:
Հասցէ՝ 2425, boulevard Gouin Est, Montréal, QC H2B 1X7

1 Սեպտեմբեր, ժամը 15:00-ին, այցելութիւն Քէպէքի Ազգային Գեղարուեստի թանգարանը:
Հասցէ`179 Grande Allée Ouest, Québec, QC G1R 2H1

7 Սեպտեմբեր, ժամը 12:00-ին, այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար թանգարանին մէջ:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St, Montreal, QC H3G 1J5

21 Սեպտեմբեր, ժամը 12:00-ին, այցելութիւն Մոնթրէալի Գեղարուեստի թանգարանը, սեմինար թանգարանին մէջ:
Հասցէ՝ 1380 Sherbrooke St, Montreal, QC H3G 1J5

25 Սեպտեմբերին, ժամը 12:00-ին, սեմինար «Արարատ» բնակարաններու պարտէզին մէջ:
Հասցէ՝ 5025 Chemin du Souvenir, Laval, QC H7W 1E1

29 Սեպտեմբերին, ժամը 15:00-ին, այցելութիւն Օթթաուայի մէջ Գանատայի Ազգային Պատկերասրահը:
Հասցէ՝ 380 Sussex Drive, Ottawa, ON, K1N 9N4

5 Հոկտեմբերին, ժամը 12:00-ին, սեմինար

Back to top
X