Թեմի Մնայուն Հիմնադրամը հիմնուած է 2005 թուականին: Այն նպատակ ունի ապահովել առաջնորդարանը հասոյթի կայուն եւ աճող աղբիւրով, որը հարկաւոր է մշակութային, հոգեւոր եւ ազգապահպան ծրագրերու իրականացման համար:

Հիմնադրամի մայր գումարը անձեռնամխելի է եւ միայն մայր գումարով ստեղծուած հասոյթն է որ կը գործածուի անահատ նուիրատուների ցանկութեան համար:

Հիմնականին կը կառավարուի հոգեբարձուներու խորհուրդով:

Մենք կը քաջալերենք մեր հաւատացեալներուն հանգանակութիւն ընել Մնայուն Հիմնադրամին եւ մասնակից ըլլան Գանատայի մեր Եկեղեցւոյ ապագային:

Մնայուն Հիմնադրամի անդամներ՝
Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան
Տիկին Աբէթ Ալբայ
Տիար Վազգէն Ալթունեան
Տիար Ալան Ֆէնէրճեան
Տիար Մկրտիչ Գանոնճեան
Տիար Ռիչարտ Սվազլեան
Տիար Արթօ Պասմաճեան
Տիար Ազատ Թէմիզճեան